Zápis dětí do MŠ SLUNÍČKO proběhne 3. 5. 2018 

v ředitelně MŠ /vstup ze dvora OÚ/ 

od 14.30 do 16 hodin

další informace k zápisu najdete v sekci "přijímací řízení"

V tuto chvíli uvítáme: 

- barevný papír - jakékoliv množství, barvy, velikosti

- barevné čtvrtky - pevnější, různé barvy, množství

- lepidla - vysunovací

- pastelky, tempery

- nepotřebné hračky na písek - lopatky, hrabičky, motyčky, kyblíky, bábovičky

- dětský zahradní nábytek - plastové stolečky, židličky, křesílka

VEŠKERÉ PODROBNÉ INFORMACE 
O AKCÍCH VČETNĚ JÍDELNÍČKU 
A FOTOGRAFIÍ RODIČE NALEZNOU
NA TŘÍDNÍM WEBU
"NAŠE MŠ"

                               

                          NAŠE AKCE V MĚSÍCI BŘEZNU

                               

CELÝ MĚSÍC PROBÍHÁ AKCE "ČESKO ČTE DĚTEM" -

 termíny čtení jsou v obchodě u paní Žertové, tam se můžou zájemci zapsat

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15.30 DO 16.30 PROBÍHÁ S VYBRANÝMI DĚTMI NÁCVIK NA "VŠESOKOLSKÝ SLET"

12.3. plavání Aquabella

15.3. karneval ve školce - dopolední rej masek se soutěžemi

19.3. poslední hodina plavání 

20.3. vycházka do Městské knihovny v Pečkách

28.3. návštěva místní knihovny v Dobřichově

29.3. polodenní výlet do skanzenu v Přerově nad Labem - Velikonoční tradice

30.3. - VELKÝ PÁTEK - VOLNÝ DEN

 MŠ - 10 - 12 hodin - Den otevřených dveří

hřiště v Dobřichově - 14 - 18 hodin - Velikonoční odpoledne s tradicemi a vystoupením dětí z MŠ, - dílničky, - soutěže, - šermíři, - prodejní stánek se sirupy, - občerstvení, - pletení pomlázek, - zdobení perníčků, - živá hudba

BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU

Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili akce naší školy ve sběru papíru. Přispěli jste tak dětem na nákup didaktických pomůcek.

Další bleskový sběr proběhne v měsíci květnu. Již nyní můžete chystat zásoby...

"ČESKO ČTE DĚTEM"

probíhá další školkové čtení

V místním obchodě bude uveřejněn seznam, kam se mohou všichni občané, kteří mají zájem přečíst dětem krátkou pohádku, zapsat. Veškeré informace najdete na letáčcích ve školce, v obchodě a na obecním úřadě. Děkujeme za zájem, který již nyní o další akci projevujete...

ÚSMĚV DĚTÍ NA TVÁŘI 

NAŠI ŠKOLKU ROZZÁŘÍ

Vítáme Vás na stránkách naší nové mateřské školy

ŠKOLA

Mateřská škola se vybudovala v areálu obecního úřadu, v klidné části obce, provoz byl zahájen 4. 9. 2017. Jsme jednotřídní škola s kapacitou 25 dětí ve věku 3 - 7 let. Kapacitu téměř celou pokryly děti s trvalým bydlištěm v obci, 6 dětí přišlo z Peček a Velkých Chvalovic. Budova je přízemní, děti mají k dispozici hernu, jídelnu, pracovní koutek, šatnu, sociální zařízení, - tudíž dostatek prostoru podporující vývoj samoobslužných návyků dětí. Dále je zde přípravna jídla, kancelář, technická místnost, šatna a hygienické zařízení pro personál. Před budovou je menší zahrádka vybavena herními prvky. Nové a moderní interiérové vybavení přispívá k vytvoření zázemí, které dětem umožňuje přirozeně rozvíjet jejich motorické schopnosti, samoobslužné návyky, dovednosti, kreativitu a fantazii, kde se budou cítit bezpečně a příjemně.

Krédo školy: porozumění, jistota, vstřícnost,     bezpečí, spolupráce

   Pro děti: citové zázemí a láskyplný přístup 

Pro rodiče: záruka, že je o děti dobře postaráno   

ředitelka: Hana Pešková, 731 560 458

e-mail: msdobrichov-slunicko@seznam.cz

            reditelkams-slunickodobrichov@seznam.cz

telefon školy: 775 919 442


Provoz MŠ

Pondělí - Pátek: 6:30 - 16:30