VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO DOBŘICHOV

SLUNÍČKO

  • Spolupráce
  • Láska
  • Úsměv
  • Naslouchání
  • Identita
  • Četnost
  • Kamarádství
  • Ochota

AKCE ŠKOLY -září - prosinec

7. 9. divadlo Koloběžka

19. 9. zahájení plaveckého kurzu - 10 lekcí

12. 10. JABLÍČKOHRANÍ - soutěže na louce pro děti i rodiče

26. 10. - 2. 11. soutěž o nejkrásnějšího Podzimníčka

1. 11. pan Koula - pohádka O Smolíčkovi

3. 11. - 10.00 - 16.00 výstava výrobků rodičů a dětí školy pro veřejnost

17.00 - lampionový průvod Podzimníčků, uspávání zvířátek

21. 11. poslední lekce plavání

22. 11. ukázka cvičebních a relaxačních pomůcek pro děti i rodiče - 16.00

30. 11. Čertovský rej v MŠ Tatce - 9.00

2. 12. vystoupení na Adventní slavnosti v Dobřichově - 16.15

1.12. - 11. 12. výroba dárečků na Adventní jarmark - rodiče s dětmi

5. 12. zájezd do divadla v Horních Počernicích - s MŠ Vrbová Lhota

6. 12. Čertovský rej ve Sluníčku

6. 12. Adventní tvoření ve Sluníčku - výrobky na jarmark a prodejní výstavu - průběžně od 15.00 do 17.30 hod.

13., 14., 15., 18., 20. a 21. 12. Česko čte dětem - čtení dětem před spaním - objednání termínu čtení - tel. 731 560 458

       - e-mail: msdobrichov-slunicko@seznam.cz

12. 12. celodenní výlet na zámek Loučeň - s MŠ Ratenice

13. 12. - 16.30 Sluníčkový Adventní jarmark - prodej výrobků, - bižuterie, - Babiččiny sirupy z Vrchlabí, - dílničky - malování perníčků, tvoření, malování na obličej, - popcorn, - občerstvení

- 18.00 akce "Česko zpívá koledy" za doprovodu SMALL Bandu

19. 12. - 10.00 hodin - posezení se seniory - vystoupení dětí, povídání, hraní, občerstvení

19. 12. - 17.30 hodin - posezení s maminkami - Vánoční relax s občerstvením

23. 12. - 1. 1. Vánoční prázdniny


Šablony Dobřichov

Školní asistent pro MŠ Sluníčko Dobřichov I. byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic – školního asistenta a podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001299

CELOROČNÍ AKTIVITY NABÍZENÉ NAD RÁMEC ŠVP 

"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

- program České obce sokolské - zdravé cvičení,, nácvik na celostátní Všesokolský slet


"Když mi chutná, víc si dám, to, co neznám, ochutnám"

- vedení ke zdravému životnímu stylu 

- podílení se na přípravě svačinek

"S přírodou jsme kamarádi,
každý z nás ji přece chrání."

- rozvoj estetického vnímání přírody

- poznávání přírody, péče o vše živé i neživé 

- výchova k ekologii 

- projektové činnosti - zapojení do akce - "Soutěž s panem Popelou" - sběr papíru, třídění odpadu -  "Ekoabeceda"

- založení ekokoutku - terárium s africkými šneky

- Ekocetrum Huslík

- Projekt Mrkvička

"Celé Česko čte dětem"

- zapojení do celorepublikového projektu

- akce se účastní rodiče, prarodiče i ostatní zájemci z řad příznivců čtení

VEŠKERÉ PODROBNÉ INFORMACE 
O AKCÍCH VČETNĚ JÍDELNÍČKU 
A FOTOGRAFIÍ NALEZNOU RODIČE
NA TŘÍDNÍM WEBU
"NAŠE MŠ"

 SBĚR BATERIÍ

CELÝ ŠKOLNÍ ROK probíhá sběr baterií. Vybité baterie můžete nosit od 14.30 - 16.30 do MŠ, nebo v úřední hodiny na OÚ.

SBĚR OLEJE

Pořídili jsme popelnici na přepálený olej. Olej můžete odevzdávat v uzavřených pet lahvích. Moc děkujeme.

GDPR:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz "
Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)." 

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte Pověřence.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů naleznete v sekci "dokumenty".

Prohlášení o přístupnosti dle zákona č.99/2019 Sb.

Tato internetová stránka je spravována povinným subjektem, kterým je Mateřská škola Sluníčko Dobřichov.

Povinný subjekt v souladu se zněním uvedeného zákona prohlašuje, že tato internetová stránka splňuje požadavky podle § 4 a 5 Zákona č.99/2019 Sb. v plném rozsahu.

V případě, že vznikne důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky podle uvedeného zákona, postupte podnět požadující nápravu na následující emailovou adresu: msdobrichov-slunicko@seznam.cz

Popsaný úkon neomezuje možnost podat podnět vůči příslušným státním orgánům.

Toto prohlášení bylo vypracováno 18.9.2019

ÚSMĚV DĚTÍ NA TVÁŘI 

NAŠI ŠKOLKU ROZZÁŘÍ

   Pro děti: citové zázemí a láskyplný přístup 

Pro rodiče: záruka, že je o děti dobře postaráno   

ředitelka: Hana Pešková, 731 560 458

e-mail: msdobrichov-slunicko@seznam.cz

            reditelkams-slunickodobrichov@seznam.cz

telefon školy: 608 578 810


Provoz MŠ

Pondělí - Pátek: 6:30 - 16:30

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky