karneval

zkouška nového dopravního prostředku

sluníčkový karneval..

varieté Agnes...

sluníčkový karneval + čtení od Pavlínky

všechny fotografie najdete na portálu přístupném jen pro rodiče - "naše MŠ"