čarodějnice

zkouška nového dopravního prostředku

sluníčkový karneval..

varieté Agnes...

Rybáři Radim, čarodějnice, 

všechny fotografie najdete na portálu přístupném jen pro rodiče - "naše MŠ"