O MATEŘSKÉ ŠKOLE

SE SLUNÍČKEM TAM A ZPĚT

OBLETÍME CELÝ SVĚT...

Toto je název našeho Školního vzdělávacího programu, podle kterého budeme realizovat předškolní vzdělávání. Úzce se zaměříme na spolupráci s rodinou, vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, k pohybovým aktivitám, estetické a environmentální výchově..

Naší snahou je  vytvářet takové podmínky, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě, byly obklopeny příjemným prostředím a mnoha podněty. Přejeme si, aby se děti do mateřské školy těšily, byly zde spokojené, učily se žít v kolektivu svých vrstevníků, dodržovaly pravidla prosociálního chování, získaly nové zážitky, poznatky a dovednosti.

Sluníčko pět paprsků má a těmi nás zahřívá.

Světem se s ním proletíme a na školu připravíme.

PRVNÍ PAPRSEK nás smíchem vítá, 

sluníčko barvy podzimu si míchá.

DRUHÝ PAPRSEK jen málo hřeje, 

sluníčko se zimou chvěje.

TŘETÍ PAPRSEK se protahuje, 
sluníčko z postýlky vyskakuje.
                               ČTVRTÝ PAPRSEK je v plné síle, 
                               sluníčko včelky opatruje.

PÁTÝ školku zavírá 

a prázdnin si užívá.

NADSTANDARTNÍ PROJEKTY, 

KTERÉ NABÍZÍME

- celoroční program České obce sokolské - zdravé cvičení

 LOGOPEDICKÁ PREVENCE :
"Písmenka se naučíme, 
sluníčku je pak povíme
"

ve spolupráci s MC Pramínek, 1x týdně v MŠ - akreditovaný logoped

MÁME RÁDI PŘÍRODU:
"S přírodou jsme kamarádi, 
každý z nás ji přece chrání."

poznávání přírody, péče o vše živé i neživé, výchova k ekologii - zapojení do akce - "Soutěž s panem Popelou", "Ekoabeceda"

"Celé Česko čte dětem"

- zapojení do projektu

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH:

"Zdravé jídlo, cvičení, sluníčko vždy ocení"

vedení ke zdravému životnímu stylu, podílení se na přípravě svačinek

DALŠÍ AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME:

KURZ PLAVÁNÍ

- návštěva kurzu plavání v Aquabelle v Poděbradech

SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI

- výlety, opékání, zájezdy do divadla, zájezd na hory