O MATEŘSKÉ ŠKOLE

SE SLUNÍČKEM TAM A ZPĚT

OBLETÍME CELÝ SVĚT...

Toto je název našeho Školního vzdělávacího programu, podle kterého budeme realizovat předškolní vzdělávání. Úzce se zaměříme na spolupráci s rodinou, vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, k pohybovým aktivitám, estetické a environmentální výchově..

Naší snahou je  vytvářet takové podmínky, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě, byly obklopeny příjemným prostředím a mnoha podněty. Přejeme si, aby se děti do mateřské školy těšily, byly zde spokojené, učily se žít v kolektivu svých vrstevníků, dodržovaly pravidla prosociálního chování, získaly nové zážitky, poznatky a dovednosti.

Sluníčko pět paprsků má a těmi nás zahřívá.

Na nich my se proletíme a něco se naučíme.

                  S kamarádem Medovníčkem přírodu my chráníme,
                  s ním se světem proletíme, pak se domů vrátíme.

PRVNÍ PAPRSEK nás smíchem vítá, skřítek barvy podzimu si míchá.

DRUHÝ PAPRSEK jen málo hřeje, skřítek, ten se zimou chvěje.

TŘETÍ PAPRSEK se protahuje, skřítek z postýlky vyskakuje.
ČTVRTÝ PAPRSEK je v plné síle, 
skřítek včelky opatruje.

PÁTÝ se skřítkem se loučí a na prázdniny frčí.

NADSTANDARTNÍ PROJEKTY, KTERÉ NABÍZÍME

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

- celoroční program České obce sokolské - zdravé cvičení

        LOGOPEDICKÁ PREVENCE "PÍSMENKA SE NAUČÍME, SLUNÍČKU JE PAK POVÍME"

ve spolupráci s MC Pramínek, 1x za 14 dní v MŠ - akreditovaný logoped

MÁME RÁDI PŘÍRODU

"DO PŘÍRODY ZA SLUNÍČKEM VYRAZÍME S MEDOVNÍČKEM"

poznávání přírody, péče o vše živé i neživé, výchova k ekologii - zapojení do akce - "Soutěž s panem Popelou"

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

- zapojení do projektu

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

"ZDRAVÉ JÍDLO, CVIČENÍ, SLUNÍČKO VŽDY OCENÍ"

vedení ke zdravému životnímu stylu, podílení se na přípravě svačinek

DALŠÍ AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME:

KURZ PLAVÁNÍ

- návštěva kurzu plavání v Aquabelle v Poděbradech

SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI

- výlety, opékání, zájezdy do divadla

NÁCVIK S DĚTMI NA VŠESOKOLSKÝ SLET

- spolupráce se Sokolem Pečky