NA CO SE U NÁS MŮŽETE                                 TĚŠIT

ZAPOJENÍ DO SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Snažíme se vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce s jinými mateřskými a základními školami v mikroregionu - Radim, Pečky, Ratenice, Tatce, Cerhenice,  dále s místními spolky, podnikatelskými subjekty /návštěvy 1. tříd, kurzy plavání, výlety, divadla, vystoupení v obci na veřejných akcích, vystoupení pro důchodce, pečení cukroví, dýňování, velikonoční a vánoční jarmark, škola v přírodě, drakiáda apod./, - spolupráce s Pramínkem ve výuce logopedie a anglického jazyka/, - spolupráce s místními spolky a organizacemi /hasiči, sportovci.../

Velmi důležitým úkolem je dostat novou školu do podvědomí veřejnosti (zvýšit její prestiž), případně docílit zvýšení počtu žáků. Hlavním prostředkem v tomto směru je propagace, pravidelné vedení webových stránek a úzké propojení školy s rodiči, obcí a místními organizacemi.

Dětem bychom rády umožnily návštěvy kulturních představení, zájezdy do divadla, výlety a exkurze - vše podle finančních možností rodičů.

ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍCH AKCÍ:

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - PROSINEC

ČESKO ČTE DĚTEM - PROSINEC, BŘEZEN

CELOROČNÍ AKCE OBCE SOKOLSKÉ 

SBĚR PAPÍRU - 2x ROČNĚ

SBĚR BATERIÍ - CELOROČNĚ

DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE  S VEŘEJNOSTÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ NA ADVENTNÍ JARMARK

SETKÁNÍ S MÍSTNÍMI DŮCHODCI, POSEZENÍ, VYSTOUPENÍ

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ NA HŘIŠTI NA VELKÝ PÁTEK

SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI:

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S MAMINKAMI - POSLECH KOLED, OCHUTNÁVKA CUKROVÍ, POVÍDÁNÍ

TVOŘENÍ KE DNI MATEK

HRAVÉ ODPOLEDNE KE DNI OTCŮ

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY SPOJENÉ S PASOVÁNÍM, OPÉKÁNÍM BUŘTŮ A SPANÍM VE ŠKOLCE

JEDNODENNÍ VÝLET SPOLEČNĚ S RODIČI

ZÁJEZD DO DIVADLA

JEDNODENNÍ ZÁJEZD NA HORY