NA CO SE U NÁS MŮŽETE                      TĚŠIT

ZAPOJENÍ DO SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Snažíme se vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce s jinými mateřskými a základními školami v mikroregionu - Radim, Pečky, Ratenice, Tatce, Cerhenice,  dále s místními spolky, podnikatelskými subjekty /návštěvy 1. tříd, kurzy plavání, výlety, divadla, vystoupení v obci na veřejných akcích, vystoupení pro důchodce, pečení cukroví, dýňování, velikonoční a vánoční jarmark, škola v přírodě, drakiáda apod./, - spolupráce s Pramínkem ve výuce logopedie a anglického jazyka/, - spolupráce s místními spolky a organizacemi /hasiči, sportovci.../

Velmi důležitým úkolem je dostat novou školu do podvědomí veřejnosti (zvýšit její prestiž), případně docílit zvýšení počtu žáků. Hlavním prostředkem v tomto směru je propagace, pravidelné vedení webových stránek a úzké propojení školy s rodiči, obcí a místními organizacemi.

Dětem bychom rády umožnily návštěvy kulturních představení, zájezdy do divadla, výlety a exkurze - vše podle finančních možností rodičů.

ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍCH AKCÍ 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - PROSINEC

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI - PROSINEC

ČESKO ČTE DĚTEM - PROSINEC, BŘEZEN,

DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE

NÁCVIK NA VŠESOKOLSKÝ SLET - OD LEDNA

KURZ PLAVÁNÍ - AQUABELLA - OD LEDNA

HRAVÉ ODPOLEDNE S RODIČI - ÚNOR