AKCE A NOVINKY

SEZNAM AKCÍ NA 2. POLOLETÍ

ÚNOR

8. 2. Varieté Agnes Adonis

13.2. hrajeme si s rodiči - veselé odpoledne - společné hraní se stavebnicemi, soutěž ve společenských hrách - oblíbené společenské hry si mohou děti přinést z domova

15. 2. kontrola očí - firma prima vizus, cena 150,- Kč

22.2. karneval ve školce - dopolední rej masek se soutěžemi

kurz plavání - Aquabella Poděbrady

nácvik sestavy na Všesokolský slet

BŘEZEN

probouzení jara - vycházka do přírody

Den vody - zdroje vody - výlet do Vodního světa v Hulicích

měsíc knihy - týden plný pohádek - návštěva místní knihovny

ve spolupráci s MAS Podlipansko - vystoupení na vítání jara

kurz plavání - Aquabella Poděbrady

divadlo v MŠ

Velikonoční tvoření spojené s jarmarkem a vystoupením v obci

nácvik sestavy na Všesokolský slet

v rámci měsíce knihy zapojení občanů do celostátní akce "Česko čte dětem" - každý den nám přijde někdo z obce přečíst pohádku, kterou si sám vybere a připraví

DUBEN

Den země - ve spolupráci s obcí - sázení stromků, rostlinek

návštěva ZŠ Radim a ZŠ Pečky - 1. třída

divadlo Praha

čarodějnický rej, průvod obcí

nácvik sestavy na Všesokolský slet

KVĚTEN

bleskový sběr papíru

výroba dárků ke Dni matek, posezení s rodiči

17. 5. sklář ve školce - ukázka práce skláře

víkend na horách -prodloužený víkend - školka v přírodě

24. 5. hudební divadlo - Lída Helligerová - Lidová písnička, na louce kytička

vystoupení na akci "Jede jede mašinka"

nácvik sestavy na Všesokolský slet

výlet vláčkem, návštěva kolejiště - ve spolupráci s panem Dvořáčkem

ČERVEN

Den dětí - ve spolupráci s rodiči a obcí

Den otců - hravé odpoledne s tatínky

ukázka výcviku psů

kouzelník ve školce

exkurze, návštěva u Policie a hasičů v Pečkách s ukázkou jejich práce

celodenní výlet

rozloučení s předškoláky - besídka spojená s venkovním posezením a opékáním buřtů

spaní ve školce

nácvik sestavy na Všesokolský slet

ČERVENEC

účast na celostátním Všesokolském sletu v Praze