AKCE A NOVINKY

SEZNAM AKCÍ NA 2. POLOLETÍ

4. 1. DIVADLO KOLOBĚŽKA - Jak vyzrát na bacily
9. 1. - 20. 3. KURZ PLAVÁNÍ - AQUABELLA PODĚBRADY
7. 2. VARIETÉ AGNES 
21. 2. DIVADLO V MŠ - Sněhurka
26. 2. KARNEVAL - téma zvířátka
4. - 8. 3. JARNÍ PRÁZDNINY
11. 3. DIVADLO POČERNICE - Vodník Česílko
BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY - ČESKO ČTE DĚTEM
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
14. 3. RECYKLOHRANÍ S ASÍKEM A BATEM
20. 3. AKCE MÍSTNÍ KNIHOVNY - 17.00 - Canisterapie - ukázková hodina - názorné ukázky - výcvik psa, bránění, výchova, mazlení, PROMÍTÁNÍ A BESEDA
26. 3. BESEDA PRO RODIČE - přípravná třída, konzultační hodiny pro předškoláky
29. 3. AKCE MÍSTNÍ KNIHOVNY - 15.30 - PRO DĚTI I DOSPĚLÉ - BESEDA SE SPISOVATELKOU, PROMÍTÁNÍ - LEŽÁKY
2. 4. DIVADLO V MŠ - O skřítkovi
8. 4. KONTROLA OČÍ - PRIMA VIZUS
19. 4. VELIKONOČNÍ HRÁTKY U KOSTELA
30. 4. ČARODĚJNICE V MŠ
3. 5. VÝLET PODĚBRADY - EKOCENTRUM HUSLÍK
7. 5. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
9. 5. DIVADLO KOLOBĚŽKA
16. 5. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ
22. 5. VENKOVNÍ DIVADLO HORNÍ POČERNICE - O strašidlech
24. 5. JEDE JEDE MAŠINKA - PEČKY
30. 5. MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - Stavitel města
31. 5. DEN DĚTÍ
25. 6. DIVADLO KOLOBĚŽKA - PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY, ROZLOUČENÍ, OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

27. 6. VÝLET DO ZOO LIBEREC

22. - 28. 7. TÁBOR PRO DĚTI 3 - ... LET

15. 7. - 30. 8. MŠ UZAVŘENA

JARNÍ TVOŘENÍ, ZÁBAVA A HRÁTKY 

S DOSPĚLÁKY, ŠKOLÁKY 

I BATOLÁTKY - 19. 4. 2019 OD 13 DO 19 HODIN U MÍSTNÍ FARY


Krátké ohlédnutí za zimním obdobím v Mateřské škole Sluníčko Dobřichov

Přestože zimní období je spíše vnímáno jako období klidu a odpočinku, ve Sluníčku jsme opravdu nezaháleli. Po bohaté Mikulášské nadílce a vystoupení dětí v místním pohostinství, jsme se pustili do příprav na Advent. Uspořádali jsme kreativní tvořivou dílničku, kde děti společně se svými rodiči vyrobili dárečky pro naše seniory a na prodejní vánoční trhy. Společně jsme si také se spoluobčany Dobřichova zazpívali koledy u školkového vánočního stromečku v rámci akce "Česko zpívá koledy" za doprovodu kapely ze ZUŠ Pečky.

Nacvičili jsme besídkové vánoční pásmo pro naše seniory, které jsme poprvé uvítali v prostorách školky. Z této akce bychom rády udělaly tradici, akce měla velký úspěch, babičkám i dědečkům z Dobřichova se u nás moc líbilo. Sluníčka vystupovala rovněž v rámci adventních oslav i v kostele Nejsvětější Trojice v Dobřichově.

Nejen prací živ je člověk, a proto děti navštívily Kulturní středisko v Pečkách a shlédly filmovou pohádku - Když draka bolí zub, divadlo v Horních Počernicích, divadelní a varietní představení v MŠ.

Od ledna se děti účastní plaveckého kurzu v Poděbradech, kde rozvíjejí své plavecké dovednosti získané v loňském roce.

Zimní období jsme tradičně uzavřeli karnevalovým rejem, a již netrpělivě vyhlížíme jaro. Zahájíme ho účastí na akci obce "Ukliďme svět", kde se mohou zapojit jak rodiče, tak děti. 13. 4. vystoupíme na pečecké slavnosti "Vítání jara". 24. 4. u nás opět moc rádi přivítáme všechny dobřichovské seniory na "povelikonočním posezení". Dětičky opět předvedou něco ze svého umění, společně si pohrajeme, popovídáme, budete moci ochutnat něco z naší kuchyně, co vám děti samy připraví.

V mateřské škole jsme také v březnu zahájili ve spolupráci s místní knihovnou pravidelnou sérii besed s významnými či velice zajímavými osobnostmi. První byla beseda o canisterapii, která zaujala nejen děti, ale i spoustu dospělých. Druhá byla na trošku smutnější téma - historie obce Ležáky. Velkou účast dospělých i přesto beseda velice zaujala.

V Dobřichově společně přivítáme jaro na Velký pátek 19. 4. u místní fary od 13 do 19 hodin, které školka pořádá. Proběhne zde druhý ročník Tvoření a hrátek. Na programu je velikonoční tvoření, pletení pomlázek, zdobení perníčků, malování na obličej, připravena bude spousta stánků s občerstvením a dekorativními výrobky. Těšit se můžete na Babiččiny sirupy, Chačapuri, rolovanou zmrzlinu, sýrové dobroty, cukrovou vatu, popcorn, langoše, výrobky z medu, dekorativní předměty, zdravou kávu a výrobky z FIT Pečky, květinový stánek Gábiny Špikové a další... Pivo, limo a klobásky nám zajistí Tomáš Kučera, ochutnávku a prodej vína vinotéka Roko. Pro děti bude připraven skákací hrad a kolotoč. Proběhne vystoupení dětí ze školky, přijedou i mažoretky a své umění nám předvede skupina dětí, které trénují Taekwondo. Jako odměna pro všechny mladší proběhne zábavný pořad Vandy a Standy. Pro starší potom k tanci i poslechu zahraje kapela Jirky Březiny. Celá akce je sponzorována obcí Dobřichov. 

Tímto Vás všechny srdečně na tuto akci zveme.