AKCE A NOVINKY

SEZNAM AKCÍ NA 2. POLOLETÍ

ÚNOR
8. 2. Varieté Agnes Adonis
13.2. hrajeme si s rodiči - veselé odpoledne - společné hraní se stavebnicemi, soutěž ve společenských hrách - oblíbené společenské hry si mohou děti přinést z domova
15. 2. kontrola očí - firma prima vizus, cena 150,- Kč
22.2. karneval ve školce - dopolední rej masek se soutěžemi
kurz plavání - Aquabella Poděbrady
nácvik sestavy na Všesokolský slet 

BŘEZEN       
CELÝ MĚSÍC PROBÍHÁ AKCE "ČESKO ČTE DĚTEM" -
termíny čtení jsou v obchodě u paní Žertové, tam se můžou zájemci zapsat
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15.30 DO 16.30 PROBÍHÁ S VYBRANÝMI DĚTMI NÁCVIK NA "VŠESOKOLSKÝ SLET"
12.3. plavání Aquabella
15.3. karneval ve školce - dopolední rej masek se soutěžemi
19.3. poslední hodina plavání
20.3. vycházka do Městské knihovny v Pečkách
28.3. návštěva místní knihovny v Dobřichově
29.3. polodenní výlet do skanzenu v Přerově nad Labem - Velikonoční tradice
30.3. - VELKÝ PÁTEK - VOLNÝ DEN
MŠ - 10 - 12 hodin - Den otevřených dveří
hřiště v Dobřichově - 14 - 18 hodin - Velikonoční odpoledne s tradicemi a vystoupením dětí z MŠ, - dílničky, - soutěže, - šermíři, - prodejní stánek se sirupy, - občerstvení, - pletení pomlázek, - zdobení perníčků, - živá hudba
v rámci měsíce knihy zapojení občanů do celostátní akce "Česko čte dětem" - každý den nám přijde někdo z obce přečíst pohádku, kterou si sám vybere a připraví

DUBEN

Den země - ve spolupráci s obcí - sázení stromků, rostlinek,
návštěva ZŠ Radim a ZŠ Pečky - 1. třída
divadlo Praha
čarodějnický rej, průvod obcí
nácvik sestavy na Všesokolský slet

KVĚTEN
bleskový sběr papíru
výroba dárků ke Dni matek, posezení s rodiči
17. 5. sklář ve školce - ukázka práce skláře
24. 5. hudební divadlo - Lída Helligerová - Lidová písnička, na louce kytička
vystoupení na akci "Jede jede mašinka"
nácvik sestavy na Všesokolský slet
výlet vláčkem, návštěva kolejiště - ve spolupráci s panem Dvořáčkem

ČERVEN
Den dětí - ve spolupráci s rodiči a obcí
Den otců - hravé odpoledne s tatínky
ukázka výcviku psů
kouzelník ve školce
exkurze, návštěva u Policie a hasičů v Pečkách s ukázkou jejich práce
celodenní výlet
rozloučení s předškoláky - besídka spojená s venkovním posezením a opékáním buřtů
spaní ve školce
nácvik sestavy na Všesokolský slet

ČERVENEC
účast na celostátním Všesokolském sletu v Praze
22. - 28. 7. táborová školka