AKCE A NOVINKY

SRPEN

seznamovací schůzka s rodiči, den otevřených dveří

ZÁŘÍ

adaptace dětí v MŠ

divadélko v MŠ

ŘÍJEN

podzimní slavnost

tvoření s rodiči

výlet do Dýňového světa

LISTOPAD

divadlo Horní Počernice

vycházka do okolí

vystoupení na Adventní slavnosti v obci

PROSINEC

Zapojení občanů do celostátní akce "Česko čte dětem" - každý den nám přijde někdo z obce přečíst pohádku, kterou si sám vybere a připraví

Mikuláš v MŠ

čertovský rej v ZŠ Radim

vánoční koncert v ZUŠ Pečky

vánoční tvoření s rodiči

vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu v obci

předvánoční posezení s vystoupením dětí a ochutnávkou cukroví

Ve spolupráci s obcí a dobřichovskými občany - zapojení do celostátních akcí Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, - Česko zpívá koledy s doprovodem pečeckého ZUŠ BANDU

LEDEN

Tříkrálová slavnost

kurz plavání - Aquabella Poděbrady /podle zájmu rodičů/

krmíme zvířátka, vycházka do přírody

mobilní planetárium v MŠ

ÚNOR

sporty v zimě, olympiáda

event. jednodenní zájezd na hory

karneval

divadlo v MŠ - varieté Agnes Adonis

kurz plavání - Aquabella Poděbrady

hrajeme si s rodiči - veselé odpoledne - společné hraní se stavebnicemi, soutěž ve společenských hrách, 

BŘEZEN

probouzení jara - vycházka do přírody

Den vody - zdroje vody - návštěva ČOV v Pečkách

měsíc knihy - týden plný pohádek - návštěva místní knihovny

ve spolupráci s MAS Podlipansko - vystoupení na vítání jara

kurz plavání - Aquabella Poděbrady

divadlo v MŠ

v rámci měsíce knihy zapojení občanů do celostátní akce "Česko čte dětem" - každý den nám přijde někdo z obce přečíst pohádku, kterou si sám vybere a připraví

DUBEN

Velikonoční pečení a tvoření ve spolupráci s rodiči

Den země - ve spolupráci s obcí - sázení stromků, rostlinek

návštěva ZŠ Radim a ZŠ Pečky - 1. třída

divadlo v MŠ

čarodějnický rej, průvod obcí

KVĚTEN

výroba dárků ke Dni matek, posezení s rodiči

sklář ve školce - ukázka práce skláře

jarní vycházka do přírody

vystoupení na akci "Jede jede mašinka"

výlet vláčkem, návštěva kolejiště - ve spolupráci s panem Dvořáčkem

ČERVEN

Den dětí - ve spolupráci s rodiči a obcí

ukázka výcviku psů

kouzelník ve školce

exkurze, návštěva u Policie a hasičů v Pečkách s ukázkou jejich práce

celodenní výlet

rozloučení s předškoláky - besídka spojená s venkovním posezením a opékáním buřtů

spaní ve školce

ČERVENEC

"Táborová školka" - týdenní pobyt dětí v přírodě