AKCE A NOVINKY

SRPEN

seznamovací schůzka s rodiči, den otevřených dveří

ZÁŘÍ

celý měsíc - adaptace dětí v MŠ

8. 9. - divadélko v MŠ

ŘÍJEN

 5. 10. - celodenní výlet do IQ Parku v Liberci

23. - 27. 10. - tvoření rodičů a dětí - nejkrásnější podzimní strašidýlko

27. 10.  - večerní prohlídka školky, lampionový průvod obcí, vyhodnocení výrobků

31.10. - vycházka do lesa

LISTOPAD

2. 11. divadlo Horní Počernice - Zimní příběhy Včelích medvídků

vycházka do přírody - hřbitov - Dušičky, Pičhora, sběr přírodnin

21. 11. divadlo v MŠ - Popelka /p. Vlčková/

23. 11. tvoření s rodiči - výroba dárečků pro Adventní slavnost

PROSINEC

Zapojení občanů do celostátní akce "Česko čte dětem" - každý den nám přijde někdo z obce přečíst pohádku, kterou si sám vybere a připraví - seznam dní a podrobné info, kdy probíhá čtení bude k dispozici v obchodě u paní Žertové -  kdo má zájem, může se napsat ke konkrétnímu dni. Čas čtení je vždy mezi 9.30 - 10.00.

3. 12. - vystoupení na Adventní slavnosti v obci 

5. 12. - Mikuláš v MŠ

čertovský rej v ZŠ Radim

vánoční koncert v ZUŠ Pečky

11.12. výlet na vánoční akci - Tvrz Nebovidy

13. 12. - 18.00 hodin - Česko zpívá koledy - pro veřejnost - v prostorách před MŠ, v případě nepříznivého počasí v MŠ za doprovodu pečeckého ZUŠ BANDU

20. 12. - 16.00 - předvánoční posezení s vystoupením dětí a ochutnávkou cukroví

21. 12. divadlo v MŠ /p. Dymáček/

LEDEN

5. 1. - Tříkrálová slavnost ve třídě

kurz plavání - Aquabella Poděbrady /podle zájmu rodičů/

krmíme zvířátka, vycházky do přírody

18. 1. divadlo v MŠ - Sněhurka

ÚNOR

sporty v zimě, olympiáda

event. jednodenní zájezd na hory

karneval

divadlo v MŠ - varieté Agnes Adonis

kurz plavání - Aquabella Poděbrady

hrajeme si s rodiči - veselé odpoledne - společné hraní se stavebnicemi, soutěž ve společenských hrách, 

BŘEZEN

probouzení jara - vycházka do přírody

Den vody - zdroje vody - návštěva ČOV v Pečkách

měsíc knihy - týden plný pohádek - návštěva místní knihovny

ve spolupráci s MAS Podlipansko - vystoupení na vítání jara

kurz plavání - Aquabella Poděbrady

divadlo v MŠ

v rámci měsíce knihy zapojení občanů do celostátní akce "Česko čte dětem" - každý den nám přijde někdo z obce přečíst pohádku, kterou si sám vybere a připraví

DUBEN

Velikonoční pečení a tvoření ve spolupráci s rodiči

Den země - ve spolupráci s obcí - sázení stromků, rostlinek

návštěva ZŠ Radim a ZŠ Pečky - 1. třída

divadlo Praha

čarodějnický rej, průvod obcí

KVĚTEN

výroba dárků ke Dni matek, posezení s rodiči

17. 5. sklář ve školce - ukázka práce skláře

jarní vycházka do přírody

24. 5. hudební divadlo - Lída Helligerová - Lidová písnička, na louce kytička

vystoupení na akci "Jede jede mašinka"

výlet vláčkem, návštěva kolejiště - ve spolupráci s panem Dvořáčkem

ČERVEN

Den dětí - ve spolupráci s rodiči a obcí

ukázka výcviku psů

kouzelník ve školce

exkurze, návštěva u Policie a hasičů v Pečkách s ukázkou jejich práce

celodenní výlet

rozloučení s předškoláky - besídka spojená s venkovním posezením a opékáním buřtů

spaní ve školce

ČERVENEC

účast na celostátním Všesokolském sletu v Praze

"Táborová školka" - týdenní pobyt dětí v přírodě