Česko čte dětem

Kampaň Celé Česko čte dětem® zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní

knihovna ČR, Dětský fond OSN UNICEF a za svého života osobně pan Václav Havel.

Zapojení občanů do celostátní akce "Česko čte dětem" - každý den nám přijde někdo z obce přečíst pohádku, kterou si sám vybere a připraví

plánováno na prosinec - vánoční příběhy

březen - Měsíc knihy