VEŠKERÉ PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH VČETNĚ JÍDELNÍČKU A FOTOGRAFIÍ RODIČE NALEZNOU

NA TŘÍDNÍM WEBU

"NAŠE MŠ"


NAŠE AKCE V PROSINCI

3. 12. VYSTOUPENÍ NA ADVENTNÍ SLAVNOSTI

5. 12. MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

11. 12. DOPOLEDNÍ VÝLET NA TVRZ NEBOVIDY

13. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - ZA DOPROVODU ZUŠ BANDU PEČKY

17. 12. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

20. 12. KONCERT V ZUŠ PEČKY

20. 12. POSEZENÍ S RODIČI

1. - 21. 12. ČTENÍ OBČANŮ DĚTEM

27. 10. proběhlo hlasování o  nejkrásnější podzimníčky - výrobky našich rodičů a dětiček

V týdnu od 23. do 27. 10. proběhla v naší školce soutěž o nejkrásnější podzimní strašidýlko. Do akce se zapojila většina rodin, což nás velice těší.  Překrásné výrobky si mohli všichni prohlédnout 27. 10. v podvečerních hodinách před školkou, kdy pomocí kaštánků dávali svůj hlas podzimníčkovi, který se jim nejvíce líbí. 5 vybraných bylo oceněno dárečky. Drobnou odměnu si ale zasloužili i tvůrci všech ostatních výrobků. Stejně tak byly odměněny všechny děti, které se zúčastnily v páteční podvečer lampionového průvodu v přestrojení a s lampionky. Děkujeme za hojnou účast i za trošku nepříznivého počasí.

Výherci - Kačenka - 55 kaštánků, Daneček - 50 kaštánků, Karolínka - 44 kaštánků, Páťa - 40 kaštánků, Štěpik - 38 kaštánků.

VŠEM MOC BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ...


"ČESKO ČTE DĚTEM"

Během prosince proběhne v naší školce celostátní akce "Česko čte dětem". V místním obchodě bude uveřejněn seznam, kam se mohou všichni občané, kteří mají zájem přečíst dětem krátkou pohádku, zapsat. Veškeré informace najdete na letáčcích ve školce, v obchodě a na obecním úřadě. Děkujeme za zájem, který již nyní o akci projevujete...Další čtení proběhne v březnu k měsíci knihy.

Děkujeme Všem, kteří se zúčastnili "Dne otevřených dveří" v naší školičce...

Děkujeme všem občanům z Dobřichova, zastupitelům okresního a krajského úřadu, všem kolegyním z okolních školek, mým bývalým Sluníčkům a všem ostatním, kteří se zúčastnili "Dne otevřených dveří" v našem novém Sluníčku. Věříme, že se vám u nás líbilo, přestože školka byla ještě před dokončením. Dnes již, přes malé opravy nábytku, jsme téměř plně vybaveni, a proto se můžete přijet podívat ještě jednou...

            Dveře školičky vítají nové dětičky. Za Sluníčkem  přiletěly,                                                    aby se spoustu věcí  dozvěděly.

ÚSMĚV DĚTÍ NA TVÁŘI 

NAŠI ŠKOLKU ROZZÁŘÍ

Vítáme Vás na stránkách naší nové mateřské školy

ŠKOLA

Mateřská škola se vybudovala v areálu obecního úřadu, v klidné části obce, provoz byl zahájen 4. 9. 2017. Jsme jednotřídní škola s kapacitou 25 dětí ve věku 3 - 7 let. Kapacitu téměř celou pokryly děti s trvalým bydlištěm v obci, 6 dětí přišlo z Peček a Velkých Chvalovic. Budova je přízemní, děti mají k dispozici hernu, jídelnu, pracovní koutek, šatnu, sociální zařízení, - tudíž dostatek prostoru podporující vývoj samoobslužných návyků dětí. Dále je zde přípravna jídla, kancelář, technická místnost, šatna a hygienické zařízení pro personál. Před budovou je menší zahrádka vybavena herními prvky. Nové a moderní interiérové vybavení přispívá k vytvoření zázemí, které dětem umožňuje přirozeně rozvíjet jejich motorické schopnosti, samoobslužné návyky, dovednosti, kreativitu a fantazii, kde se budou cítit bezpečně a příjemně.

Krédo školy: porozumění, jistota, vstřícnost,     bezpečí, spolupráce

   Pro děti: citové zázemí a láskyplný přístup 

Pro rodiče: záruka, že je o děti dobře postaráno   

ředitelka: Hana Pešková, 731 560 458

e-mail: msdobrichov-slunicko@seznam.cz

            reditelkams-slunickodobrichov@seznam.cz

telefon školy: 775 919 442


Provoz MŠ

Pondělí - Pátek: 6:30 - 16:30